Aan te raden  

   

Bijdezondag volgt het leesrooster zoals dat wordt voorgesteld door de PKN. De lezingen worden meerendeels aangeboden vanuit de Nieuwe Bijbel Vertaling. Op zondagen waarop een jongerenviering op het rooster staat, vindt u de lezing dikwijls ook vanuit de Bijbel in Gewone Taal. Stelt u prijs op een andere lezing vanuit de Bijbel in Gewone Taal, stuur dan een bericht.

   
© Tim van Beek / Bijdezondag