Aan te raden  

   

Lezingen kerstavond

Profetenlezing uit de NBV: Jesaja 8:23b – 9:7

of profetenlezing uit de BGT: Jesaja 8,23-9,7

of profetenlezing (NBV): Micha 5:1-4a

Evangelielezing uit de NBV: Lucas 2: 1 – 20

of evangelielezing uit de BGT: Lucas 2: 1 - 20

Bij de lezing uit Jesaje past het lied Licht in de duisternis

   
© Tim van Beek / Bijdezondag