Aan te raden  

   

Lezingen zondag 5 januari

Profetenlezing: Jesaja 60: 1-6

Evangelielezing: Matteüs 2: 1-12 uit de NBV

of Matteüs 2: 1-12 uit de BGT

Epistellezing: Efeziërs 3,1-12

Vandaag kunnen elementen gebruikt worden uit de jongerenviering van zondag 5 januari

   
© Tim van Beek / Bijdezondag