Aan te raden  

   

Exodus 12:21-28

(Als PDF)

21 Toen riepMozesdeoudstenvan Israël bij elkaar. ‘Elkefamiliemoet een lam of een bokje kiezen,’ zei hij, ‘en dat moet worden geslacht als pesachoffer.22 Laat ieder daarna een bos majoraantakken nemen, die in de schaal metbloeddopen en hetbloedaan de bovendorpel en aan de beide deurposten strijken. Ga dan tot de morgen de deur niet uit,23 want deHEERzal door Egypte heen gaan om het te straffen. Maar ziet hij bij een deurbloedaan de bovendorpel en aan de posten, dan zal hij die deur voorbijgaan, hij zal de doodsengel geen toestemming geven om uwhuizenbinnen te gaan en u te treffen.24 Dit voorschrift blijft voor u en uwkinderenvoor altijd van kracht.25 Ook als u eenmaal in het land bent dat deHEERu zal geven, zoals hij heeft beloofd, moet u dit gebruik in ere houden.26 En als uwkinderendan vragen: “Wat betekent dit gebruik?”27 antwoord dan: “Wij brengen deHEEReen pesachoffer omdat hij dehuizenvan de Israëlieten voorbij is gegaan toen hij de Egyptenaren strafte; ons heeft hij gespaard.”’ Toen knielden de Israëlieten en bogen ze zich diep neer,28 en ze deden wat deHEERaanMozesen Aäron had bevolen.

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

   
© Tim van Beek / Bijdezondag