Aan te raden  

   

Lezingen zondag 27 maart

Geschriftenlezing: 2 Kronieken 36,14-23

Evangelielezing: Lucas 15:11-32

Bij de evangelielezing past het verhaaltje voor jongeren 'De verloren zoon'.

   
© Tim van Beek / Bijdezondag