Aan te raden  

   

Lezingen zondag 10 april

Profetenlezing: Jesaja 50:4-7

Evangelielezing: Lucas 19:29-40

Bij de lezing van vandaag kan de tekst Palmpasen gebruikt worden.

   
© Tim van Beek / Bijdezondag