Aan te raden  

   

Lezingen Goede Vrijdag

Toralezing: Exodus 12, 21-28

Profetenlezing: Hosea 6,1-6

Evangelielezing: Johannes 18,1-19,42 uit de NBV

of Johannes 18,1-19,42 uit de BGT

   
© Tim van Beek / Bijdezondag