Aan te raden  

   

Lezingen zondag 24 april

Lezing uit de Tora: Genesis 28:10-22

Lezing uit het Evangelie: Lucas 24: 13-35

   
© Tim van Beek / Bijdezondag