Aan te raden  

   

Zondag 8 maart

Voor deze zondag is een volledige viering te vinden in de rubriek 'Vieren met jongeren' van Kind op Zondag. Het thema van deze viering is 'Op weg naar Egypte'. 

Voor deze viering kan gebruikgemaakt worden van de tekst Bij de kaars. De bijbellezing komt vandaag uit Exodus 4: 18-23, 27-31 uit de Bijbel in Gewone Taal. Verder kan het verhaaltje Samen beginnen een rol spelen, net als de tekst van Reis naar de vrijheid – Frank Boeijen. En natuurlijk is er een Stelling en een liedje: Teken van leven. Om af te sluiten is er weer een Zegenwens of dezelfde Zegenwens met muzieknotatie.

Een mooie viering gewenst!

Wordt u geïnspireerd door deze website? Reacties zijn van harte welkom; net als een kleine bijdrage op IBAN NL23ASNB0709019629

   
© Tim van Beek / Bijdezondag