Aan te raden  

   

Na vijftig dagen

(Als PDF)

'Na vijftig dagen' kan gezongen worden op de muziek van 'Kijk naar de kinderen' (Remco Hakkert)

Na generaties slavernij,

geen leven uit Gods hand,

een oproep om bevrijd te zijn

in het beloofde land.

Te gaan met niet meer dan een naam,

een stem, een wolk, een vuur,

woestijnen als een levensweg,

de dood wacht ieder uur.

 

Na vijftig dagen

krijgt die Naam toch meer betekenis

als er op een steen geschreven is:

vrij mag je leven.

Tien grote woorden

die bevrijden van de slavernij.

Doe die woorden, mens, dan ben je vrij;

vrij om te leven.

 

Een mens die, levend uit de Naam,

opnieuw de vrijheid leert,

versteende woorden maakt tot brood,

vergeving proclameert,

Hij wordt geslagen en bespot,

gehangen aan een kruis.

De dood is dan zijn levenslot,

een stenen graf zijn  thuis.

 

Maar na drie dagen

heeft de dood Hem niet meer in haar macht,

er is nu een nieuwe scheppingskracht.

Dood is verslagen.

Zijn mensen horen

dat de dood niet meer het einde is,

dat het leven weer te leven is.

Mens, wordt herboren!

 

Die dag begint de nieuwe tijd,

waarin de mensen zijn bevrijd!

 

Na vijftig dagen

komt de diepere betekenis

van zijn dood en zijn verrijzenis:

Licht om te leven.

Na vijftig dagen

wordt zijn geest verdeeld als wind en vuur,

krijgen mensen voor de lange duur

kracht om te leven.

 

Na vijftig dagen

horen mensen in hun eigen taal

oude woorden in een nieuw verhaal.

Woorden van leven.

Na vijftig dagen

wordt Hij brood dat uit de hemel is,

levend water dat geschonken is,

woord, ons gegeven

om vrij te leven.

   
© Tim van Beek / Bijdezondag