Aan te raden  

   

Tijd om op te staan

(Als PDF)  U kunt ook de liedversie ophalen van Tijd om op te staan

Nu het duister is vergaan,

wordt het tijd om op te staan.

Want het licht breekt door met kracht;

’t is het einde van een donkere nacht.

Was de hele wereld diep gehuld in duister,

was er nergens meer een glimp van licht en luister,

dat is nu voorbij:

de heerschappij van God maakt de schepping weer vrij!

 

Nu de dood heeft afgedaan

heeft het leven weer vrijbaan.

Leven voor Gods aangezicht,

eeuwig leven in zijn stralende licht.

Vrij van angst: het duister heeft niet overwonnen,

heel de schepping is nu weer opnieuw begonnen

deze eerste dag,

die het licht weer zag, waardoor je voor-goed leven mag!

   
© Tim van Beek / Bijdezondag