Aan te raden  

   

Lezingen zondag 12 januari

Profetenlezing: Jesaja 42: 1-9

Evangelielezing: Matteüs 3: 13-17 uit de NBV

of evangelielezing: Matteüs 3:13-17 uit de BGT

Vandaag kunnen elementen gebruikt worden uit de jongerenviering van Zondag 12 januari

   
© Tim van Beek / Bijdezondag