Aan te raden  

   

Lezingen zondag 1 maart

Toralezing: Genesis 2,15‐3,9

Alternatieve toralezing: Exodus 3:1-15

Evangelielezing: Matteüs 4,1‐11

   
© Tim van Beek / Bijdezondag