Aan te raden  

   

Lezingen zondag 8 maart

Toralezing: Exodus 24:12-18

Alternatieve toralezing: Exodus 4: 18-23, 27-31 uit de BGT

Evangelielezing: MatteĆ¼s 17:1-9

Vandaag kunnen elementen uit de jongerenviering van Zondag 8 maart gebruikt worden.

   
© Tim van Beek / Bijdezondag