Aan te raden  

   

Lezingen zondag 22 maart

Profetenlezing: 1 Samuël 16,1-13

Evangelielezing: Johannes 9: 1-13

Epistellezing: Efeziërs 5,8-14

   
© Tim van Beek / Bijdezondag