Aan te raden  

   

Lezingen paaswake

Toralezing: Genesis 1:1 – 2:3 uit de NBV

of Genesis 1:1 – 2:3 uit de BGT

Tweede Toralezing: Exodus 14: 15 - 15: 1

Profetenlezing: Jesaja 54,4-14 uit de NBV

of Jesaja 54,4-14 uit de BGT

Tweede profetenlezing: Sefanja 3:14-20

Evangelielezing: Matteüs 28: 1-10 uit de NBV

of Matteüs 28: 1-10 uit de BGT

Epistellezing: Kolossenzen 3,1‐4 uit de NBV

of Kolossenzen 3,1‐4 uit de BGT

   
© Tim van Beek / Bijdezondag