Aan te raden  

   

Lezingen paasochtend

Toralezing: Exodus 14: 9-14 uit de NBV

of Exodus 14: 9-14 uit de BGT

Vervolg toralezing: Exodus 14:15-31 uit de NBV

of Exodus 14:15-31 uit de BGT

Evangelielezing: Johannes 20: 1-18 uit de NBV

of Johannes 20,1-18 uit de BGT

Epistellezing: Kolossenzen 3,1‐4 uit de NBV

of Kolossenzen 3,1‐4 uit de BGT

   
© Tim van Beek / Bijdezondag