Aan te raden  

   

Lezingen zondag 26 april

Toralezing: Exodus 16:28 – 17:7 uit de NBV

of Exodus 16:28 - 17:7 uit de BGT

Profetenlezing: Jesaja 43,1-12

Evangelielezing: Johannes 21:1-14

Vandaag kunnen elementen uit de jongerenviering van Zondag 26 april gebruikt worden.

   
© Tim van Beek / Bijdezondag