Aan te raden  

   

Exodus 12:1 en 15-20

(Als PDF)

1 DeHEERzei tegenMozesen Aäron, nog in Egypte:

15 Eet dan zeven dagen lang ongedesemd brood, en verwijder meteen op de eerste dag allezuurdesemuit julliehuizen; wie op een van die zeven dagen iets eet datzuurdesembevat, moetuit de gemeenschapvan Israël gestoten worden.16 De eerste en zevende dag zijnheiligedagendie jullie samen moeten vieren. Die beide dagen mag er geen enkele bezigheid verricht worden, jullie mogen alleen het voedsel bereiden dat ieder nodig heeft.17 Dit voorschrift blijft voor altijd van kracht. Generatie na generatie moeten jullie hetfeest van het Ongedesemde broodvieren, omdat ik jullie die dag, in groepen geordend, uit Egypte heb geleid.18 Van de avond van de veertiende dag van de eerste maand tot de avond van de eenentwintigste dag van die maand moeten jullie ongedesemd brood eten.19 Gedurende die zeven dagen mag er geenzuurdesemin julliehuizente vinden zijn; iedereen die iets eet datzuurdesembevat, moetuit de gemeenschapvan Israël gestoten worden, of het nu eenvreemdelingis of een geboren Israëliet.20 Eet niets dat metzuurdesembereid is; eet uitsluitend ongedesemd brood, waar jullie ook wonen.”’

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

   
© Tim van Beek / Bijdezondag