Aan te raden  

   

Lucas 24:1-10

(Als PDF)

Jezusisopgestaanuit de dood

De vrouwen gaan naar hetgraf

1Op zondagochtend gingen de vrouwen heel vroeg naar hetgraf. Ze hadden de olie bij zich die ze klaargemaakt hadden.2 Maar toen ze bij hetgrafkwamen, zagen ze dat desteenvoor hetgrafweggerold was.3 Ze gingen naar binnen. Maar het lichaam van deHeerJezuslag er niet.4 De vrouwen schrokken vreselijk.

De vrouwen horen datJezusisopgestaan

Plotseling stonden er tweeengelenbij hen, in stralendekleren.5 De vrouwen waren zo bang, dat ze niet naar hen durfden te kijken.

Deengelenzeiden: ‘Waarom zoeken jullie een levende man in eengraf?6Jezusis hier niet. Hij isopgestaanuit de dood. Weten jullie nog wat hij in Galilea gezegd heeft?7 Hij zei: ‘Ik, deMensenzoon, zal door slechte mensen gevangengenomen worden. Ze zullen mij aan hetkruislaten sterven. Maar drie dagen later zal ik opstaan uit de dood.’’

8 Toen herinnerden de vrouwen zich de woorden vanJezus.

De vrouwen vertellen het nieuws door

9-10 De vrouwen gingen terug naar de stad. Het warenMariauit Magdala, Johanna, enMaria, de moeder van Jakobus, en nog een paar andere vrouwen. Ze gingen alles vertellen aan de elfleerlingenen aan de andereleerlingendie bij hen waren.

Uit: De Bijbel in Gewone Taal
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

   
© Tim van Beek / Bijdezondag