Aan te raden  

   

Lucas 12:13-21

(Als PDF)

 13 Iemand uit de menigte zei tegen hem: ‘Meester, zeg tegen mijn broer dat hij deerfenismet mij moet delen!’ 14 MaarJezusantwoordde: ‘Wie heeft mij als rechter of bemiddelaar over jullie aangesteld?’15 Hij zei tegen hen: ‘Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft.’16 En hij vertelde hun de volgendegelijkenis: ‘Het landgoed van een rijke man had veel opgebracht,17 en daarom vroeg hij zich af: Wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn voorraden op te slaan.18 Toen zei hij bij zichzelf: Wat ik zal doen is dit: ik breek mijn schuren af en bouw grotere, waar ik al mijn graan en goederen kan opslaan,19 en dan zal ik tegen mezelf zeggen: Je hebt veel goederen in voorraad, genoeg voor vele jaren! Neem rust, eet, drink en vermaak je.20 Maar God zei tegen hem: “Dwaas, nog deze nacht zal je leven van je worden teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die je hebt opgeslagen?”21 Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij God.’


Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

   
© Tim van Beek / Bijdezondag