Aan te raden  

   

Kolossenzen 3,1‐4

(Als PDF)

Het nieuwe leven

Houd je bezig met de hemel

1Toen jullie gedoopt werden, zijn jullie samen met ​Christus​ opgestaan. Houd je daarom nu bezig met het hemelse leven. Want ​Christus​ is in de hemel. Hij zit naast God, aan de rechterkant.

2Houd je bezig met de hemel, en niet met deze wereld.3Want er is niets in deze wereld dat nog macht over jullie heeft. Als christenen horen jullie nu al bij de hemelse wereld van God.4Jullie leven is volledig verbonden met ​Christus. Op de dag dat hij terugkomt op aarde, zal hij zijn hemelse macht ook aan jullie geven. Dan zullen alle mensen zien dat jullie steeds al bij hem hoorden.

 

Uit: De Bijbel in Gewone Taal
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

   
© Tim van Beek / Bijdezondag