Aan te raden  

   

Lezingen zondag 4 oktober

Profetenlezing: Jesaja 5,1-7

Evangelielezing: Matteüs 21,33‐43

   
© Tim van Beek / Bijdezondag