Aan te raden  

   

Lezingen zondag 13 december

Derde advent

Profetenlezing: Jesaja 65:17-25

Evangelielezing: Johannes 3: 22-30

   
© Tim van Beek / Bijdezondag