Aan te raden  

   

Lezingen zondag 18 april

Profetenlezing: Micha 4: 1-5

Evangelielezing: Johannes 21: 15-24

   
© Tim van Beek / Bijdezondag