Aan te raden  

   

Lezingen biddag 9 maart

Profetenlezing: 2 Kronieken 1,7-13

Evangelielezing: Lucas 11:1-13

   
© Tim van Beek / Bijdezondag