Aan te raden  

   

Lezingen zondag 3 april

Profetenlezing: Jesaja 58:7-10

Evangelielezing: Lucas 20:9-19

   
© Tim van Beek / Bijdezondag