Aan te raden  

   

Lezingen paaswake

Lezingen uit de Tora:

Genesis 1:1 – 2:3 uit de NBV of Genesis 1:1 – 2:3 uit de BGT

Genesis 22:1-18 uit de NBV of Genesis 22:1-18 uit de BGT

Exodus 14:15-31 uit de NBV of Exodus 14:15-31 uit de BGT

Lezingen uit de profeten:

Jesaja 54,4-14 uit de NBV of Jesaja 54,4-14 uit de BGT

Jesaja 55: 1-11 uit de NBV

Lezing uit het Evangelie:

Lucas 24:1-10 uit de NBV of Lucas 24:1-10 uit de BGT

Lezing uit de brieven:

Kolossenzen 3,1‐4 uit de NBV of Kolossenzen 3,1‐4 uit de BGT

Overige teksten voor de vieringen rond Pasen vindt u onder de knop 'Bij de tijd'.

   
© Tim van Beek / Bijdezondag