Aan te raden  

   

Nacht van de jongeren

Een Superafsluiting of superstart van het seizoen!

De Nacht van de Jongeren begint op zaterdagavond om 20.00 uur en duurt tot zondagochtend 09.00 uur. Tijdens deze Nacht wordt niet geslapen.

De ideale locatie voor deze activiteit is bij iemand die buitenaf woont met voldoende ruimte om het huis om te ravotten en een plek op loopafstand om nachtspellen te doen. Zorg voor een grote partytent waarin iedereen beschut kan zitten. Houdt minimaal één zijde open. Geef bij de uitnodiging aan dat het niet verstandig is telefoons mee te nemen. Bewaar als leiding de telefoons die toch meekomen naar De Nacht.

Aan deze activiteit kan 'Sponsor de Nacht' gekoppeld worden. Jongeren kunnen zich laten sponsoren om een nacht wakker te blijven voor een goed doel. Kies hiervoor een doel waarbij iemand uit de eigen omgeving betrokken is. Stuur het sponsorformulier mee met de tweede aankondiging van De Nacht.

Heel wat 'oudere' jongeren gaan in de zomervakantie werken aan een (diaconaal) project ver weg. Dat zijn mooie doelen. Voorwaarde is dan dat degene die het sponsorgeld zal ontvangen, zelf tijden De Nacht iets komt vertellen over het project.

Maak gedurende de Nacht regelmatig foto's. Die kunnen de volgende ochtend tijdens de collecte geprojecteerd worden na een korte inleiding. Geef dit tijdig door aan het beamerteam.

Als er in de kerk 's ochtends koffie gedronken wordt, kunnen er koekjes gebakken voor de kerk (zorg voor een oven; geef het door aan het koffieteam).

Vraag een van de ouders of die, na het ophalen van de kinderen, de stick met foto's en de koekjes op tijd naar de kerk wil brengen.

Een globale opzet van de Nacht van de Jongeren:

 • inloop met inzamelen van de Sponsor de Nacht opbrengsten en uitdelen van bekertjes waar ieder zijn of haar naam op schrijft. Deze bekertjes worden de hele nacht gebruikt, tot en met het ontbijt. De jongeren kunnen zelf limonade inschenken.
 • welkom, uitleg van de huisregels en korte inleiding van het thema (begin daarbij met een groot vel waarop in grote letters het thema staat. Vraag de jongeren erbij te schrijven wat het eerst in hen opkomt).
 • twee of drie kennismakingsspellen.
 • vrije tijd om te kunnen voetballen, kletsen, kaarten, enzovoort (dat kan de nacht doorlopen).
 • barbecue (denk aan vegetarieërs) en vuurpotjes aansteken. Laat de jongeren zelf de vuurpotjes aansteken en bijhouden. Let erop dat er geen brandbare vloeistoffen gebruikt worden of in de buurt zijn.
 • koekjes bakken.
 • na middernacht nachtspellen op een locatie op loopafstand.
 • bij terugkomst barbecue en vuurpotjes weer opstoken.
 • bij zonsopkomst een creatieve activiteit (schilderen op schildersdoekjes (Action) bijvoorbeeld) naar aanleiding van het thema of het doel van Sponsor de Nacht.
 • weer even wakker schudden met touwtrekken, zaklopen, tikkertje.
 • kringspel (weerwolven).
 • samen ontbijt voorbereiden en ontbijten.
 • kort evalueren en nog wat vrije tijd.
 • uitzwaaien!
   
© Tim van Beek / Bijdezondag