Aan te raden  

   

Matteüs 3:13-17

Als PDF

Jezus wordt door Johannes gedoopt

13Toen kwam ​Jezus​ vanuit Galilea naar de ​Jordaan. Hij kwam bij Johannes om door hem ​gedoopt​ te worden. 14Maar Johannes wilde hem tegenhouden en zei: ‘Waarom bent u bij mij gekomen? Ik zou juist door u ​gedoopt​ moeten worden!’ 15Jezus​ zei: ‘Toch moet je het doen, want wij moeten alles doen wat God van ons vraagt.’ Toen deed Johannes wat ​Jezus​ vroeg.

16Jezus​ werd ​gedoopt. Zodra hij weer uit het water kwam, ging de hemel open. ​Jezus​ zag dat de ​Geest van God​ naar hem toe kwam in de vorm van een duif. 17En Gods stem klonk uit de hemel: ‘Hij alleen is mijn Zoon. Mijn ​liefde​ voor hem is groot.’


Uit: De Bijbel in Gewone Taal
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

   
© Tim van Beek / Bijdezondag