Aan te raden  

   

Lucas 19:1-10

Als PDF

Zacheüs wordt gered

1Toen ging ​Jezus​ de stad ​Jericho​ binnen.2Daar woonde een man die ​Zacheüs​ heette. ​Zacheüs​ was het hoofd van de ​tollenaars, en hij was erg rijk. 3Hij wilde wel eens zien wie ​Jezus​ was. Maar dat lukte niet, want ​Zacheüs​ was klein, en er stonden veel mensen om ​Jezus​ heen. 4Daarom rende ​Zacheüs​ een stuk vooruit. En hij klom in een boom waar ​Jezus​ voorbij zou komen. Op die manier kon hij ​Jezus​ toch zien.

5Toen ​Jezus​ langs de boom liep, keek hij omhoog en zei: ‘Zacheüs, kom snel naar beneden! Want ik kom bij jou logeren.’6Zacheüs​ kwam meteen naar beneden. Hij was blij dat ​Jezus​ met hem mee naar huis ging. 7Maar de mensen klaagden. Ze zeiden: ‘Kijk nou, ​Jezus​ logeert bij een ​dief!’

8Toen zei ​Zacheüs​ tegen de ​Heer: ‘Ik beloof dat ik de helft van mijn bezit aan de armen zal geven. En als ik geld van iemand afgepakt heb, dan geef ik hem vier keer zo veel terug.’ 9Toen zei ​Jezus: ‘Zacheüs, je hoort weer bij het volk van ​Abraham. Jij en jouw gezin zijn vandaag gered. 10Want ik, de ​Mensenzoon, ben gekomen om mensen te redden die verkeerde dingen doen.’ 

Uit: De Bijbel in Gewone Taal
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

   
© Tim van Beek / Bijdezondag