Aan te raden  

   

Lezingen zondag 1 mei

Profetenlezing: Jeremia 32,36-41

Evangelielezing: Lucas 24,35-48

Epistellezing: Openbaring 5,6‐14

   
© Tim van Beek / Bijdezondag